top of page
IMG_0713 - Copy - Copy.jpg

Το πρόγραμμα PERFORM™ συνδέει τους ανθρώπους μας, τους πελάτες και τους προμηθευτές μας, μέσω της πίστης μας στη φράση “Together We Deliver”. 

Ως πάροχος υπηρεσιών του βιομηχανικού χώρου η ποιότητα είναι ζωτικής σημασίας για την επιχείρηση μας. Για το λόγο αυτό η TWD έχει επενδύσει στην ανάπτυξη ενός in - house συστήματος διαχείρισης ποιότητας “PERFORM™”, το οποίο περιλαμβάνει κανονισμούς και πολιτικές, διεργασίες και εργασιακές ροές και μεθόδους, που διασφαλίζουν πάντοτε την ποιότητα στα τελικά μας παραδοτέα.

 

Η συγκέντρωση στην ποιότητα των παραδοτέων της TWD είναι σημαντικός παράγοντας για την αποφυγή περιστατικών υγείας και ασφάλειας, επαναδρομολόγηση εργασιών, υπέρβαση προϋπολογισμών, καθυστερήσεις χρονοδιαγραμμάτων, αρνητικό αντίκτυπο στην προγραμματισμένη παραγωγή του πελάτη κ.ά. 

 

Οι διεργασίες του συστήματος PERFORM™ περιλαμβάνουν τα ακόλουθα "σημαντικά σημεία":

  1. Ανάπτυξη - επικεντρώνεται στην αξιολόγηση και επικύρωση της βιωσιμότητας του έργου 

  2. Εκτέλεση - επικεντρώνεται στην παράδοση του έργου από την ιδέα μέχρι και την πραγματικότητα, έγκαιρα, με ασφάλεια και αποδοτικότητα 

  3. Βελτιστοποίηση - επικεντρώνεται στην υποστήριξη των πελατών σχετικά με τη βιωσιμότητα και τη βελτίωση της επίδοσης της επιχείρισης τους, σε υπάρχοντα ενεργά περιουσιακά στοιχεία και στις δραστηριότητες αυτών

ΠΩΣ ΔΟΥΛΕΥΕΙ;

Το σύστημα διεργασιών εκτέλεσης έργων και ποιοτικής διαχείρισης PERFORM™ δημιουργήθηκε από την TWD για να διασφαλίσει την ύψιστη ποιότητα στην ανάπτυξη και εκτέλεση κάθε έργου για τους πελάτες μας. Το σύστημα PERFORM™ είναι βασισμένο στην εμπειρία μας και  στις αρχές και τους κανόνες των PMI PMBOK και ISO9000.

 

Το πρόγραμμα PERFORM™ λειτουργεί με τέτοιο τρόπο που προσφέρει μία θεμελιώδη δομή για εταιρικές δραστηριότητες. Το PERFORM™ δίνει στο ανθρώπινο δυναμικό μας πρόσβαση στα καλύτερα εργαλεία και μεθόδους, ώστε να επιτυγχάνεται κάθε φορά η μέγιστη απόδοση. 

 

Το συνολικό μας σύστημα διαχείρισης ποιότητας στηρίζεται στις αρχές και τους κανόνες των ISO 9000 και PMI PMBOK και ακολουθεί ένα τυπικό περίγραμμα μεθόδων και διεργασιών υψηλών προδιαγραφών, που καθιστά το in - house ISO σύστημα μας σύμφωνο με τα παραπάνω.

 

Επιπρόσθετα, η TWD έχει δημιουργήσει πολυάριθμες πολιτικές και κανονισμούς, μεθόδους και work flows που υποστηρίζουν το συνολικό μας πρόγραμμα, συμπεριλαμβανομένων, και όχι μόνο, των ΑΣΦΑΛΩΝ λιστών ελέγχου σχεδιασμού και των διεργασιών ομαδικών ελέγχων.

ΓΙΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΟ;

Το PERFORM™ είναι η ουσία πίσω από οτιδήποτε κάνουμε εδώ στην TWD. Με απλά λόγια είναι ένα σύστημα εκτέλεσης έργων που αναπτύχθηκε απο την TWD και προσπαθεί να διασφαλίσει την επιτυχή ολοκλήρωση κάθε έργου με τέτοιο τρόπο, ώστε να προσφέρει τα καλύτερα αποτελέσματα στους πελάτες μας.

 

Το PERFORM™ είναι ενα λεπτομερές και ολοκληρωμένο πρόγραμμα, μοναδικό για την TWD, που μας δίνει τη δυνατότητα και την ικανότητα να  πετυχαίνουμε ανώτερα αποτελέσματα συγκριτικά με τους ανταγωνιστές μας.

 

Το πρόγραμμα PERFORM™ ευθυγραμμίζει τις εσωτερικές μας αξίες, το σκοπό μας και την εταιρική μας υπόσχεση με τις εσωτερικές εταιρικές διεργασίες και τους κανονισμούς εκτέλεσης εργασιών σε όλο τον οργανισμό της εταιρείας. Η προσέγγιση αυτή μας βοηθά να διασφαλίσουμε, πως δε προσπαθούμε μόνο για συνεχή βελτίωση και αποδοτικότητα, αλλά και για να διατηρίσουμε και να χτίσουμε την ισχυρή κουλτούρα της TWD μέσα στο εργασιακό μας περιβάλλον και για τους ανθρώπους μας. 

 

Η TWD έχει αναπτύξει το δικό της εσωτερικό δίκτυο το οποίο λειτουργεί ως σημείο αναφοράς για προγράμματα ποιότητας, ανθρώπους, πληροφορίες χρηστών, ευκαιρίες και εσωτερικές επικοινωνίες. 

 

Πιστεύουμε ότι ο συνδιασμός αυτός δουλεύει καλύτερα, στο να παρέχει άριστα αποτελέσματα για όλους με το PERFORM™.

Προστασία Υγείας & Ασφάλειας

Η TWD δεσμεύεται για ένα ισχυρό πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας που θα παρέχει και θα διατηρεί έναν ασφαλή και υγιή χώρο εργασίας για τους υπαλλήλους μας.

 

Η TWD δεσμεύεται να πληροί ή να υπερβαίνει τις αποδεκτές βιομηχανικές πρακτικές και τις νομοθετικές απαιτήσεις. Η διοίκηση και οι υπάλληλοι είναι υπεύθυνοι και υπόλογοι για το συνολικό πρόγραμμα υγείας και ασφάλειας της εταιρείας. Η συμμετοχή όλων, κάθε μέρα, σε κάθε εργασία είναι απαραίτητη για την υπεροχή ασφάλειας που αναμένει η TWD. Η διοίκηση υποστηρίζει το συντονισμό της υγείας και της ασφάλειας μεταξύ όλων των εργαζομένων στην τοποθεσία εργασίας. Η Διοίκηση υποστηρίζει το Πρόγραμμα Ασφάλειας και Περιβαλλοντικής Ασφάλειας Υγείας παρέχοντας κατάλληλο εξοπλισμό, εκπαίδευση και διαδικασίες, συναντήσεις ασφαλείας, προώθηση της εργασίας με ασφάλεια και όπου είναι δυνατόν, βελτίωση των μέτρων ασφαλείας

 

Ένας υγιής και ασφαλής χώρος εργασίας είναι ο στόχος μας έχοντας κατά νου ένα στόχο «Target Zero». Εκπληρώνοντας τις ευθύνες μας για την ασφάλεια, όλοι όσοι εργάζονται για TWD θα μοιραστούν τα οφέλη ενός ασφαλούς χώρου εργασίας, το οποίο είναι απαραίτητο για την επιτυχία της επιχείρησης.

Κατευθυντήριες αρχές

  • Όλα τα περιστατικά μπορούν να αποτραπούν

  • Η πρόληψη των συμβάντων κάνει καλή επιχείρηση

  • Η εργασία με ασφάλεια και με περιβαλλοντικό τρόπο είναι συνθήκες εργασίας

  • Ενσωμάτωση ζητημάτων περιβάλλοντος, υγείας και ασφάλειας σε επιχειρηματικά σχέδια, εγκαταστάσεις, σχέδια και υπηρεσίες που παρέχουμε

Safety-Audit-Icon_BLUE.png
100%
Βαθμολογία ελέγχου
download_blue.png
Στόχος 0
certified_blue.png
100%
Πιστοποιημένο IEC
TRIF_blue.png
0.130
TRIF
Worked_blue.png
1,500,000 +
Οι ώρες εργασίας
isnetworld.png
IEC Injury Prevention
CanQual Certification
WCB Highest Standing
WSIB Highest Standing
Alberta Construction Safety Association
bottom of page